Създаване на потребителски профил

Всички полета са задължителни !!!

Потребителско споразумение за ползване на онлайн услуги предоставяни в интернет на адрес:

<p><font color='#800000' size='4'><strong>WWW.WEDDINGBURG.COM</strong></font></p> <div align='justify'><strong>&nbsp;I. Страни по споразумението</strong><br /> Настоящото споразумение регламентира взаимоотношенията между <strong>ДОСТАВЧИКА </strong>на онлайн услуги предоставяни в интернет на адрес www.weddingburg.com , а именно:<br /> &nbsp;Глобал Комерс Енд Дистрибюшън ЕООД, с Булстат: 200250810 и адрес на управление гр. София, бул. Драган Цанков 31б, представлявано от Мариян Маринов от една страна и<br /> посетителят ползвател на предлаганите онлайн услуги наричано за краткост&nbsp; <strong>ПОТРЕБИТЕЛ</strong><br /> <strong>II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО</strong><br /> Обект на настоящото споразумение са предоставянето и ползването на онлайн услуги в интернет на адрес: www.weddingburg.com при спазване на изброените по-долу Условия за Ползване и политика за ползване на съдържанието<br /> <strong>III. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ </strong> <div align='justify'>1. С прочитането и приемането на настоящото споразумение <strong>ПОТРЕБИТЕЛЯ </strong>се съгласява да ползва онлайн приложение &ldquo;Онлайн Сватбен органайзер&rdquo; и допълнителни услуги предоставяни от <strong>ДОСТАВЧИКА </strong>и неговите партньори при реда и условията описани в настоящото споразумение.</div> </div> <div align='justify'>2. Ползването на уеб базирано приложение &ldquo;Онлайн Сватбен органайзер&rdquo; е <strong>доброволно, понастоящем безплатно </strong>и като такова се предлага без гаранция. <strong>ДОСТАВЧИКЪТ </strong>не поема отговорност за технически слабости и / или недостатъци, но се ангажира с тяхното отсраняване в най-кратки срокове след констатирането им.<br /> 3. <strong>ПОТРЕБИТЕЛЯТ </strong>приема да ползва предоставяните му услуги във вида и функционалността по които те са замислени и реализирани.<br /> 4. <strong>ПОТРЕБИТЕЛЯТ </strong>разбира и приема, че доставчика има право да ползва въведената от него информация, в това число имена, телефон и е-мейл адрес, снимки, споделени факти, както и друга информация за свои собствени маркетингови и статистически цели, в това число да я направи достъпна, частично или в цялост, за останалите посетители на www.weddingburg.com.<br /> 5. <strong>ПОТРЕБИТЕЛЯТ </strong>приема да получава съобщения свързани с промоции и обновления от страна на <strong>ДОСТАВЧИКА </strong>и неговите партньори.<br /> 6. <strong>ПОТРЕБИТЕЛЯТ </strong>има право да преустанови ползването на предоставяните му онлайн услуги по всяко време.<br /> 7. Поръчка на стока и / или услуга се извършва съгласно Закона за електронната търговия и ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ</div> <p><strong>IV. ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО </strong></p> <div align='justify'>1. <strong>ПОТРЕБИТЕЛЯ </strong>разбира и приема, че по своята същност и замисъл Weddingburg.com е място в което всеки може безплатно да чете и разглежда съдържанието, да изказва мнения и да дава предложения за промени и подобрения, както и да коментира чужди такива при условия на спазен етичен ред и съдържание подчинено на приетите морални норми и ограничения наложени от закона.<br /> 2. Наша цел е да превърнем Weddingburg.com в строго профилиран уеб сайт с развлекателна насоченост и като такъв не може :<br /> 1.1 Да се публикуват статии от политически или икономически характер<br /> 1.2 Да се публикуват статии с религиозно или фанатиско съдържание<br /> 1.3 Да се публикуват статии с еротично съдържание<br /> 1.4 Друг тип статии чието съдържание противоречи на нашите разбирания за &lsquo;Развлекателна насоченост&rsquo;.<br /> 1.5 Всяко съдържание противостоящо на гореописаните изисквания ще бъде цензурирано и няма да бъде публикувано.</div> <div align='justify'>1.6 <strong>ДОСТАВЧИКА </strong>си запазва правото да изтрива потребителски профили, както и да ограничава бъдещ достъп до услугите които сайта предоставя за всеки ПОТРЕБИТЕЛ за който прецени, че не ползва сайта по предназначение.<br /> 3. Всички статии в Weddingburg.com са авторски и като такива:<br /> 1.1 Изразяват личното мнение на автора им и не би следвало да ги третирате като &lsquo;миродавни&rsquo;, определящи или правилни.<br /> 1.2 Всяко копиране / заснемане на материали (текст и/или снимки и/или други) и/или записването им на твърд диск, преносими памети (USB) и/или CD, DVD дискове и други записващи устройства без изричното ни съгласие е противозаконно.<br /> 1.3 Публикуването на наши материали (текст и/или снимки и/или други) е възможно след изрично писмено съгласие от наша страна и публикуване на линк към Weddingburg.com.<br /> <!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:'Table Normal'; mso-style-parent:''; font-size:10.0pt;'Times New Roman';} </style> <![endif]--></div> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span><span>V.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><strong>СПОДЕЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ И СНИМКИ</strong></p> <p align='justify'><span>1.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>С регистрирането си въвWeddingburg.com <strong>ПОТРЕБИТЕЛЯ </strong><span>има възможност доброволно и на своя отговорност да споделя файлове, като разбира иприема, че споделените файлове да бъдат достъпни за останалите потребители на </span>Weddingburg.com, както<span> и за всички потребители на интернет мрежата в глобален мащаб.</span></p> <p align='justify'><span><span>2.<span> </span></span></span><strong>ПОТРЕБИТЕЛЯТ </strong>разбира и приема, че файловете които споделя може да бъдат записани в YouTube.com <span>и така да бъдат достъпни за гледане и ползване от всички потребители и партньори на </span>YouTube.com<span>, както и за партньори на ДОСТАВЧИКА.</span></p> <p><span><span>3.<span>&nbsp; </span></span></span><strong>ПОТРЕБИТЕЛЯТ </strong>може да изтрие споделените си файлове по всяко време.<span> </span></p> <p><span><span>4.<span>&nbsp; </span></span></span><strong>ДОСТАВЧИКЪТ</strong><span><strong> </strong>не носи отговорност за всички последици настъпили в резултат на споделяне на файлове в интернет.</span><span><span><span>&nbsp; </span></span></span></p> <div align='justify'>5. <strong>ДОСТАВЧИКЪТ</strong><span> има право да преглежда и цензурира съдържанието на споделените файлове, да </span>ги премахва изцяло, както и да ограничи последващ достъп до предлаганите услуги на <strong>ПОТРЕБИТЕЛЯ</strong>. В случай, че споделените файлове противостоят на законовите и морални норми <strong>ДОСТАВЧИКА </strong>има право да сезира компетентните органи, както и да им съдейства предоставяйки събраната лична информация за съответния <strong>ПОТРЕБИТЕЛ</strong>, в това число имена, e-mail адрес, IP адрес, телефон и други без ограничение.&nbsp;</div> <p><strong>VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ </strong></p> <div align='justify'>1. С оглед гарантиране на сигурността и съдържанието на Weddingburg.com по време на посещението ви ние запазваме информация за вашият IP адрес. След приключване на сесията Ви (излизане от Weddingburg.com) ние изтриваме събраната информация.<br /> 2. Ползването на онлайн услуги предоставяни на Weddingburg.com изисква регистрация. По време на регистрацията Ви запазваме информация за вашите Име, Фамилия, Град, и e-mail адрес.<br /> 3. Запазената лична информация ще бъде използвана само и единствено за наши маркетингови и статистически цели и няма да бъде продавана и/или разпостранявана на трети лица.<br /> 4. <strong>ДОСТАВЧИКЪТ </strong>е регистриран като оператор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.</div> <div align='justify'>&nbsp;</div> <div align='justify'><strong>VII. Условия за поръчка и отказ на поръчка</strong></div> <div align='justify'>1. Поръчка може да бъде направена онлайн посредством функционалността която уебсайта предоставя, както и чрез оператор по телефона</div> <div align='justify'>2. ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА <div class='texttoshow' id='Returns' style='display: block;'> <p>2.1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:<br /> а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;<br /> б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането и клиента е констатирал дефекта пред куриера който е доставил стоката;<br /> в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;<br /> г) не е спазен срока на доставка;<br /> Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.</p> <p>2.2. Когато стоката не съответства на поръчаната и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя без потребителят да заплаща допълнителни разходи.</p> <p>2.3. При скрит дефект на продукта клиента има право на безплатна подмяна на стоката или отстраняване на дефекта.</p> <p>2.4. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 15 дни от датата на доставката, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.</p> <p>2.5. При поръчка изработване на продукт с унифицирана визия за чиято изработка са ползвани устни или писмени указания от страна на клиента и в последствие се получи разминаване в очакванията за визия - сайта не носи отговорност. Например ако желаете даден продукт да бъде изработен в цвят Морско синьо или пък цвят Марсала, Оушън блу, Роял блу и т.н. ние не бихме могли да отгатнем какви точно са очакванията ви за цвят тъй като например Морското синьо е различно в слънчев ден или по време на буря, в спокоен ден през лятото или такъв през зимата и т.н. Разбира се ние ще се постараем да налучкаме и изработим точно това което очаквате но все пак имайте в предвид написаното по-горе когато пожелаете да излезете от рамките на стандартното..</p> </div> <br /> <strong>ДОСТАВЧИКЪТ&nbsp; СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯ ЕДНОСТРАННО УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ В ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС: WWW.WEDDINGBURG.COM</strong></div> <p>&nbsp;</p>

Успешно действие

запазване..запазване..

Този уебсайт използва бисквитки. Те ни помагат да подобрим услугите които предлагаме. Като ползвате услугите ни Вие се съгласявате с ползването на бисквиткиРазбрах